Közösségünk

Értékeink

Az Esztergomi Baptista Gyülekezet élő hitű, Istenközpontú evangéliumi gyülekezet.

Mottónk

Felfelé nézni, felfelé mutatni!

Szolgálatainkkal szeretnénk Istenre irányítani a figyelmet. Hisszük, hogy az élet bonyolult kérdéseire csak Ő tud választ adni, és hogy az élet problémáira csak ő tud megoldást biztosítani! Célunk, hogy minden vasárnapi alkalom igazi találkozás legyen Istennel: hogy halljuk a hangját, érezzük a jelenlétét, és találkozzunk vele. Mindehhez négy fontos pillérre építjük gyülekezetünket.

  1. Az Ige tekintélyét kompromisszum nélkül hirdetjük.
  2. Magasra emeljük Jézus nevét az imádat által.
  3. Szilárdon hiszünk az imádság erejében.
  4. Bátran megosztjuk a Jézusról szóló örömhírt.

Célunk

Istent dicsőíteni Jézus Krisztus követése által.

Hisszük, hogy akkor hozunk dicsőséget Istennek, amikor Jézus igazi tanítványává válunk. Tehát nem az a célunk, hogy minél több tag legyen hanem, hogy minél több tanítvány legyen! Milyen az igazi tanítvány?

  • A tanítvány imádja Jézust.
  • A tanítvány követi Jézust.
  • A tanítvány szolgálja Jézust.

Hisszük azt, hogy ahhoz, hogy igazi tanítványokká váljunk, szükségesek a tanítványi kiscsoportok is. Fontos nekünk, hogy a vasárnapi istentisztelet mellett, kisebb csoportokban is találkozzunk, ahol tudjuk egymást erősíteni és bátorítani. Több információt találtok erről a „kiscsoportjaink” résznél.

Történetünk

Gyülekezetünk 1995-ben alakult meg. Először bérelt termekben jöttünk össze, 1998 óta pedig a saját ingatlanunkon a Mikszáth Kálmán utcában. Gyülekezetünk folyamatos növekedése miatt szükségessé vált egy új imaház megépítése. 2003-2005-ig épült a jelenlegi imaházunk a már meglevő udvar hátsó részében. Jelenleg 80 fölött van a gyülekezet taglétszáma és gyerekekkel és érdeklődőkkel együtt több mint 100 ember látogatja rendszeresen alkalmainkat. A gyülekezet sokféle szolgálatot végez: erősíti a családokat, segít a szükségben levő embereken, és terjeszti a Jézusról szóló örömhírt Esztergom környékén.

A baptisták történelméről a Baptisták menüpontban olvashatsz.

Vezetőink

Patton Márk, lelkipásztor

Márk Amerikában végezte teológiái tanulmányait és innen indult gyülekezetplántáló (gyülekezetalapító) szolgálatára. 1995-ben résztvett az esztergomi gyülekezet megalapításában, 1998 óta pedig gyülekezetünk lelkipásztora. Lelkipásztori munkája mellett aktívan vesz részt a dunántúli baptista misszióban, rendszeresen hirdet igét más gyülekezetekben és konferenciákon Magyarország szerte, két bibliaiskolában tanít, és bibliai témájú könyveket ír. Felesége, Charin angol lektorként dolgozik két dorogi iskolában, de e mellett sokféle szolgálatot végez a gyülekezetben is. Hobbijai: olvasás, kosárlabda, amerikai futball nézés. Kedvenc igeverse:

“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék.” - 2Kor. 4,7

Zéman Attila, presbiter

Attila 1997 óta tagja a gyülekezetnek. 2005-től presbiterként szolgál. Gyülekezeti feladatai a következők: vezetőségi tag, kiscsoport vezető, igehirdető és imaszolgálat-vezető. A Suzuki gyárban dolgozik, mint logisztikus beszerző. Felesége, Viki óvónő, ő is több területen szolgál a gyülekezetben.

Kruska Tibor, presbiter

Tibor 2001 óta tagja gyüleketünknek. 2005-ben lett diakónus, 2016-ban pedig presbiterré avattuk. Tibor sokféle szolgálatot végez a gyülekezetben: vezetőségi tag, ifjúsági vezető, kiscsoport-vezető, igehirdető és zenél a dicsőítő csoportban. Informatikus, saját vállalkozását vezeti. Hobbijai: kerékpározás, túrázás, olvasás. Kedvenc igeverse:

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” - Ézsaiás 43:1

Puskár László, diakónus

László 2004 óta tagja gyülekezetünknek. 2016-ban részesült diakónusi avatásban. Vezetőségi tagság mellett a kiscsoportokban és pénzügyi területen végez szolgálatot a gyülekezetben. Polgári munkára nézve nyugdíja mellett egyéni vállalkozó. Felesége, Marika is aktívan szolgál a gyülekezetben a kiscsoportjában és gyülekezeti szeretetszolgálatban. Hobbija az ezermesterkedés. Kedvenc igeverse:

“Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga elöljárójához: Ne félj, csak higgy!” - Márk 5,36

Kovács Zsolt, diakónus

Zsolt 2007 óta tagja a gyülekezetünknek, 2016-tól pedig diakónus. Vezetőségi tagsága mellett kiscsoport-vezető és a dicsőítő csoport hűséges tagja. Egy olajforgalmazással foglalkozó cégnél dolgozik. Felesége, Amália védőnő, ő is aktívan szolgál a kiscsoportjában és a dicsőítő csoportban.