Bibliaiskola

Célunk

A cél: felkészíteni Isten népét arra a szolgálatra, amelyre Isten elhívta. Ehhez szeretnénk megfelelő alapismeretet adni a következő területeken: bibliaismeret, rendszeres teológia és gyakorlati teológia. Tudjuk, hogy az igehirdetéshez, tanításhoz és vezetéshez szükséges az Istentől kapott ajándék, de hisszük, hogy tanulás és tapasztalat által lehet fejleszteni ezeket az ajándékokat. Reméljük, hogy a Bibliaiskola sok kiváló gyermekmunkást, ifjúsági munkást, tanítót és igehirdetőt bocsájt útjára Isten országának az építésére.

Tanítási rend

A Bibliaiskolát négy év alatt lehet elvégezni. A tanítás havonta egyszer, szombaton történik. Egy fél év öt szombatot vesz igénybe, illetve a hallgatóknak még egy hatodik szombatot, a záróvizsgákra. Szombatonként hat óra tanítási idő lesz 9.00-16.00. Az ebédet a Bibliaiskola biztosítja. A tanulás két szinten történhet:

 1. Hallgató - aki a Bibliaiskola teljes képzését szeretné igénybe venni. A tanteremben töltött idő mellett elolvassa a kötelező olvasmányt, dolgozatokat ír és vizsgázik. Mivel a tanítási idő korlátozott, ezt a szintet javasoljuk mindazoknak, akik valóságos Bibliaiskolai szintű képzést akarnak nyerni. A kötelező olvasmány és a dolgozatírás rendkívüli fontos ahhoz, hogy az ember valóban megismerje a kiválasztott tantárgyakat.

 2. Látogató - aki nem tudja felvállalni a kötelező olvasmányt, a dolgozatírást és a vizsgákat, de a tanítást szeretné meghallgatni. Csupán annyi a teendője, hogy eljön és meghallgatja a tanításokat.

Tantárgyak

Bibliaismeret témakör

 • Ószövetségi áttekintés (40 tanítási óra)
 • Újszövetségi áttekintés (40 tanítási óra)

Rendszeres Teológia

 • RT 1 – A Szentírás/Teremtéstan
 • RT 2 – Isten
 • RT 3 – Szellemi lények (Sátán, angyalok, démonok)
 • RT 4 – Az ember és a bűn
 • RT 5 – Jézus Krisztus személye és megváltó munkája
 • RT 6 – A Szentlélek személye és munkája
 • RT 7 – A Gyülekezet
 • RT 8 – Az Utolsó Idők

Gyakorlati Teológia

 • Személyes evangelizáció
 • Tanítási módszerek
 • Hermeneutika – A Biblia helyes értelmezése
 • Homiletika – Az igehirdetés szolgálata
 • Dicsőítés – látás és teológia
 • Gyermekmisszió
 • Keresztyén vezetés
 • Lelkigondozás

Tanítóink

Patton Márk Amerikában végezte el teológiai tanulmányait.1993-ban költözött Magyarországra, mint gyülekezetplántáló misszionárius. 1995-ben részt vett az Esztergomi Baptista Gyülekezet alapításában. 1998 óta a gyülekezet lelkipásztora. 2005-ben alapította az Esztergomi Baptista Bibliaiskolát azzal a céllal, hogy a gyülekezeti munkások biztos igei alapot állhassanak.

Szimon Gergő Esztergomban nőtt fel és gyermekkorától rendszeresen járt az Esztergomi Baptista Gyülekezetbe. Tinédzser korában döntött az Úr Jézus mellett és bemerítkezett. Már a középiskolai évek alatt elhívást érzett a lelkipásztori szolgálatra. Először az Élet Szavánál tanult és elvégezte a két éves bibliaiskolát. Azután a Baptista Teológián végzett. Az Esztergomi Baptista Gyülekezetben először gyakornokként szolgált és utána segédlelkipásztorként. 2017 márciusától a Tatai Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Az elmúlt években több vendégtanító is tanított nálunk egy-egy témában.

Jelentkezés

Bármikor lehet csatlakozni a bibliaiskolához, de ezt célszerű egy-egy ciklusnak az elején megtenni. A jelenlegi 4 éves ciklus 2017 szeptemberében kezdődött. A jelentkezést kétféleképpen lehet megtenni:

 • Jelentkezhetsz a lelkipásztorodnál, és ő továbbítja a jelentkezést. Ebben az esetben semmi plusz teendőd nincsen.
 • Jelentkezhetsz nálunk is lelkipásztorunk címén. Ebben az esetben kérnénk, hogy a lelkipásztorodtól kérjél egy rövid ajánlást. Fontos nekünk, hogy lelkipásztorod tudjon részvételi szándékodról és hogy támogassa is azt.